Przyzwoite zachowanienasze zasady

Każdy gość oraz pracownik Coffeshopu ‘’Level’’ musi stosować się do poniższych zasad przyzwoitego zachowania. Dzięki temu każdy odwiedzający będzie czuł się przyjemnie i bezpiecznie.
Poniższe punkty regulaminu określają co wykracza poza normy przyzwoitego zachowania.
  1. Zachowania dyskryminujące i / lub rasistowskie w odniesieniu do kultury, rasy lub orientacji seksualnej.
  2. Grożenie pracownikom lub gościom lub ich maltretowanie.
  3. Niechciana intymność i wszelkie inne formy przemocy seksualnej.
  4. Noszenie broni lub innych przedmiotów, które mogą służyć jako broń.
  5. Handel i używanie twardych narkotyków jest zabronione.
  6. Zwiedzający mogą zostać poproszeni o pokazanie zawartości ich toreb i kieszeni. W przypadku odmowy przyjmuje się, że treść jest sprzeczna z jednym z punktów regulaminu i odwiedzający musi opuścić lokal.
  7. Nietrzeźwość lub inne irytujące i obraźliwe zachowanie
  8. Wstęp dla osób poniżej 18 roku życia. Na żądanie należy okazać dowód tożsamości.
  9. Uszkodzenie, zniszczenie lub wzięcie bez pozwolenia własności Coffee Shopu ‘’Level’’
  10. Handel towarami bez wyraźnej zgody kierownictwa.
  11. Picie alkoholu i spożywanie napojów, które nie są oferowane przez Coffeeshop Level. Konsumpcja obowiązkowa.
  12. Fotografowanie i filmowanie bez wyraźnej zgody kierownictwa.
  13. Przebywanie w toalecie z kilkoma osobami i / lub korzystanie z toalety przeznaczonej dla płci przeciwnej
  14. Gry hazardowe i karciane na pieniądze.
  15. Prowokowanie  lub podżeganie do naruszenia zasad.
  16. De Coffeeshop Level korzysta z nadzoru kamer.
  17. Osoby wchodzące na teren  Coffeeshop ‘’Level’’ wyrażają tym samym zgodę na nagranie ich wizerunku.  Nagrania z kamer  mogą służyć jako dowód w przypadku popełnienia przestępstwa.


 1. Kierownictwo zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do lokalu dużym grupom.
 2. Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub kradzież rzeczy osobistych.
 3. Używanie tytoniu lub wyrobów tytoniowych.
Przekroczenie punktów regulaminu od 1 do 8 włącznie skutkuje zawsze natychmiastowych usunięciem z Coffeeshop ‘’Level’’. Przy przekroczeniu punktów od 9 do 14 włącznie, osoba przekraczająca punkt regulaminu zostanie najpierw pouczona i ostrzeżona. W przypadku zlekceważenia ostrzeżenie zostanie usunięta. Ponowny zakaz wstępu obowiązuje do pierwszego spotkania kadry zarządzającej, która określa ostateczną sankcję. Jeśli karą będzie stały zakaz odwiedzania Coffeeshop ‘’Level’’ zostanie to zgłoszone policji. Naruszenie tego zakazu będzie skutkowało zgłoszeniem i wydaleniem przez policję oraz towarzyszącemu temu postępowaniem sądowym. Przestępstwa popełnione terenie Coffeeshop ‘’Level’’ są zawsze zgłaszane.
Zasady postępowania obowiązują również w bezpośrednim sąsiedztwie Coffeeshop Level. Zabrania się: 

 
 •  Zajmowanie dwóch miejsc parkingowych.
 • Parkowanie pod prąd.
 • Zakłócanie ciszy poprzez głośną muzykę lub inny rodzaj głośnego zachowania.
 • Blokowanie chodnika rowerami i skuterami.
 • Każda inna forma zakłócania spokoju.
 • przekroczenie wyżej wymienionych zasad może skutkować zakazem wstępu na teren Coffeeshop ‘’Level’’